Bio Brandstoffen: Een Duurzaam Alternatief voor Fossiele Brandstoffen


Fossiele brandstoffen zijn niet duurzaam en hierdoor belastend voor het milieu. Een opkomend alternatief zijn de zogenaamde biobrandstoffen, geproduceerd uit bestaand organisch materiaal. Bij benzine aan de pomp is momenteel maximaal 10% biobrandstof toegestaan en herkenbaar aan de aanduiding E10. Lees meer over de verschillende soorten biobrandstoffen, verschillende toepassingen en de voor- en nadelen van deze producten.

Wat is biobrandstof

Biobrandstof is altijd geproduceerd uit organisch materiaal zoals afval, hout, een landbouwgewas of algen. In een fabriek worden deze materialen omgezet naar een bruikbare energievorm zoals bio-olie, biogas, biodiesel of bio-ethanol. Hierna zijn ze direct bruikbaar als brandstof, of klaar voor omzetting naar elektriciteit.

Verschillende biobrandstoffen

Bio-olie verkrijg je door biomassa zoals hout of plastic zonder zuurstof te verhitten tot 500 graden. Dit heet pyrolyse en hierdoor ontstaat bio-olie, wat direct bruikbaar is als brandstof voor schepen en vrachtwagens.

Biogas verkrijg je via organisch afval zoals resten van groeneten, fruit en mest. Biogas bestaat voor het grootste deel uit methaan, wat geschikt is als brandstof voor auto’s. Eenmaal omgezet is biogas een bron van elektriciteit.

Biodiesel
Biodiesel is afkomstig uit plantaardige olie, afvalolie en dierlijk vet. Biodiesel is direct geschikt voor gebruik in alle soorten dieselmotoren.

Bio-ethanol komt vrij naar fermentatie van suikers uit verschillende gewassen zoals suikerriet, mais en tarwe. Bio-ethanol wordt in verschillende verhoudingen gemengd met benzine en is hierna geschikt voor benzineauto’s.

Voordeel van biobrandstoffen

Het gebruik van biobrandstoffen heeft vele voordelen. Denk hierbij aan:

  • Het geeft een lagere CO2-uitstoot dan verbranding van fossiele brandstoffen.
  • Duurzamer doordat de gebruikte brandstof jaarlijks opnieuw groeit in plaats van eenmalig verbrand.
  • Minder uitstoot van schadelijke stoffen zoals stikstofoxide en zwavel.
  • Het maakt een land door lokale productie minder afhankelijk van olie producerende landen.
  • Het geeft goede mogelijkheden voor economisch gezonde agrarische bedrijven.
  • Biodiesel heeft betere smeereigenschappen dan normale diesel, wat een motor minder snel laat slijten.

Nadelen van biobrandstof

Helaas heeft de productie van biobrandstoffen ook enkele nadelen. Voor de grondstoffen is grond nodig die je niet kan gebruiken als landbouwgrond voor voedselproductie. In het geval van hout bestaat het gevaar dat bestaand bos of regenwoud moet verdwijnen om plaats te maken voor een snelgroeiende boom. Hierdoor verdwijnt de biodiversiteit met negatieve effecten voor het milieu. Hierdoor blijft het beste alternatief voor fossiele brandstof nog altijd energie gewonnen uit de zon, water en wind.

Conclusie

Het gebruik van biobrandstoffen heeft zeker een positieve invloed op de luchtkwaliteit, de verlaging van CO2-uitstoot en verduurzaming van de landbouw. Het is hierbij wel belangrijk om te kijken hoe de biobrandstof is geproduceerd en dat het niet ten koste gaat van bestaande bossen en natuurgebieden. Op dit moment dicht biobrandstof het gat tussen fossiele brandstof en volledig neutraal geproduceerde energie uit zon, water en wind.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *